Uiseag bheag dhearg

Canción de cuna

Uiseag bheag dhearg na monadh duibh
Na monadh duibh, na monadh duibh
Uiseag bheag dhearg na monadh duibh
Cait do chaidil thu’n raoir ‘s an i?

Chaidil mi’n raoir air bharr an dris
Air bharr an dris, air bharr an dris
Chaidil mi’n raoir air bharr an dris
Ach o bha mo chadal cho sgith!

Chaidil mi’n raoir air bharr nan tonn
Air bharr nan tonn, air bharr nan tonn
Chaidil mi’n raoir air bharr nan tonn
Ach o bha mo chadal cho sgith!

Uiseag bheag dhearg nan sgiathan oir
Nan sgiathan oir, nan sgiathan oir
Uiseag bheag dhearg nan sgiathan oir
Cait an do chaidil thu’n raoir ‘s an i?

Chaidil mi’n raoir eadar da dhuilleig
Eadar da dhuilleig, eadar da dhuilleag
Chaidil mi’n raoir eadar da dhuilleig
Is o bha mo chadal cho seimh
Is o bha mo chadal cho seimh!

Photobucket

Anuncios